www.insectenparadijs.nl

De wondere wereld van insecten

Shrunk Expand

Overige Kevers

Soorten:
Aaskevers Silphidae,  Bastaardglanskevers
Kateretidae, Bladrolkevers Attelabidae, Bloemweekschilden Melyridae, Kortschildkevers Staphylinidae, Loopkevers Carabidae, Mestkevers Geotrupidae, Mierkevers Cleridae, Moerasweekschilden Scirtidae, Oliekever Meloidae, Prachtkevers Buprestidae, Sigarenmakers Attelabidae, Snoerhalskevers Anthicidae, Vuurkevers Pyrochroidae, Waterroofkevers Dytiscidae, Wolkevers Lagriidae, Zwamspartelkevers Melandryidae, Zwartlijven Tenebrionidae

 

Aaskever
Silphidae
Aaskever
Gewone Doodgraver

Nicrophorus vespilloides
Aaskever - Gewone Doodgraver - Nicrophorus vespilloides
Aaskever
Slakkenaaskever

Silpha carinata
Slakkenaaskever -Phosphuga atrata

Bastaardglanskevers
Kateretidae
 Bastaardglanskever
Kateretes pedicularius
Bastaardglanskever -Kateretes pedicularius

Berkenbladrolkever
Attelabidae
Berkenbladrolkever
Deporaus betulae
Berkenbladrolkever - Deporaus betulae
Berkenbladrolkevers 18+
Deporaus betulae
Berkenbladrolkever - Deporaus betulae
Bladrolkever
Eikenbladrolkever
Attelabus nitens
Eikenbladrolkever Attelabus nitens
Bladrolkever
Hazelaarbladrolkever
Apoderus coryli 
Hazelaarbladrolkever - Apoderus coryli
 

Bastaardweekschildkevers
Malachiidae
Bastaardweekschildkevers
Bloemweekschild

Cordylepherus viridis
Bloemweekschilden -Cordylepherus viridis
Bastaardweekschildkevers
Roodtipbasterdweekschild

Malachius bipustulatus
Bloemweekschild -Clanoptilus marginellus - vrouwtje
 

Bloemspartelkevers Scraptiidae
Bloemspartelkever
Anaspis frontalis
Bloemspartelkever - Anaspis frontalis

Bloemweekschilden
Melyridae
Bloemweekschilden
Dasytes spec.
Kevers - Bloemweekschilden - Dasytes spec.
Bloemkever
Senicopus pilosus
Bloemkever - Senicopus pilosus

 

Frambozenkevers
Byturus tomentosus
Frambozenkevers
Frambozenkever
Byturus tomentosus
Frambozenkever - Byturus tomentosus

Kortschildkevers
Staphylinidae
Kortschildkever
Anotylus nitidulu
Kortschildkever Anotylus nitidulus
 Kortschildkever
Tachyporus chrysomelinus
Kortschildkever- Tachyporus chrysomelinus
Kortschildkever
Gevlekte Schimmelkever
Scaphidium quadrimaculatum
Gevlekte Schimmelkever -Scaphidium quadrimaculatum
Kortschildkever
Gewone Oeverkortschildkever
Paederus riparius 
Gewone Oeverkortschildkever - Paederus riparius
Kortschildkever
Grootoogkortschildkever
Stenus clavicornis
Grootoogkortschildkever - Stenus clavicornis
Kortschildkever
Stinkende Kortschildkever
Ocypus olens
Stinkende Kortschildkever -Ocypus olen

Loopkevers
Carabidae
Loopkever
Aardbeiloopkever
Harpalus rufipes
Aardbeiloopkever -Harpalus rufipes
Loopkever
Akkergraver
Clivina collaris
Loopkever - Akkergraver - Clivina collaris
Loopkever 
Bastaardzandloopkever
Cicindela hybrida
Bastaardzandloopkever Cicindela hybrida
Loopkever 
Groene Zandloopkever
Cicindela campestris
Groene Zandloopkever Cicindela campestris
 Loopkever
Koperen Kielspriet
Poecilus cupreus
Koperen Kielspriet Poecilus cupreus

Mestkevers
Geotrupidae
Mestkever
Aphodius spec
Veldmestkever - Aphodius spec
 Mestkever
Bosmestkever
Geotrupes stercorosus
Bosmestkever - Geotrupes stercorosus
Mestkever
Voorjaarsmestkever
Geotrupes vernalis
Kever -Voorjaarsmestkever Geotrupes vernalis

Mierkevers
Cleridae
 Mierkever
Bijenkever
Trichodes apiarius
Bijenkever -Trichodes apiarius

Moerasweekschilden
Scirtidae
Moerasweekschilden
Bruine Haarkever
Microcara testacea
Moerasvlokever - Bruine haarkever -Microcara testacea

Oliekevers
Meloidae
Oliekever
Mylabris variabilis
Oliekever - Mylabris variabilis
Prachtkevers
Buprestidae
Prachtkever
Agrilus convexicollis 
Prachtkever - Agrilus convexicollis
Prachtkever
Agrilus cyanescens
Prachtkever - Agrilus cyanescens
Blinkende Prachtkever
Anthaxia nitidula
Blinkende Prachtkever - Anthaxia nitidula
Prachtkever
Groen Smalbuikje
Agrilus viridis
Groen Smalbuikje - Agrilus viridis

Roodschildkevers
Lycidae
Roodschildkever
Platycis minutus
Roodschildkever - Platycis minutus
Roodschildkever
Lygistopterus sanguineus
Roodschildkever - Lygistopterus sanguineus

Sigarenmakers
Attelabidae
 Sigarenmaker 
Berkensigarenmaker
Byctiscus betulae
Berkensigarenmaker - Byctiscus betulae

Snoerhalskevers
Anthicidae
Snoerhalskevers
Eenhoornige Snoerhalskever
Notoxus monoceros
Kever - Eenhoornige Snoerhalskever - Notoxus monoceros
Spartelkevers
Mordellidae

ook wel sparteltorren of stekelkevers genoemd
Spartelkever
Viltbandkevertje
Variimorda villosa
Spartelkever - Viltbandkevertje - Variimorda villosa

Vliegherten
Lucanidae
Vliegherten
Blauw Vliegend Hert
Platycerus caraboides
Blauw Vliegend Hert - Platycerus caraboides

Vuurkevers
Pyrochroidae
 Vuurkever
Roodkopvuurkever
Pyrochroa serraticornis
Roodkopvuurkever - Pyrochroa serraticornis
Vuurkever
Zwartkopvuurkever
Pyrochroa coccinea
Zwartkopvuurkever - Pyrochroa coccinea

Waterkevers
Spinnende waterkevers
Hydrophilidae
Spinnende waterkever
Hydrophilidae spec
Waterkever onbekend

Waterkevers
Waterroofkevers

Dytiscidae
  Waterroofkever
Gegroefde Haarwaterroofkever
Acilius sulcatus
Gegroefde haarwaterroofkever -Acilius sulcatus
Waterroofkever
Gewone Snelzwemmer
Agabus bipustulatus
Gewone Snelzwemmer - Agabus bipustulatus
Waterroofkever
Moeraswaterroofkevertje
Hydroporus palustris
Moeraswaterroofkevertje - Hydroporus palustris

Wolkevers
Lagriidae
 Wolkever
Wolkever of Ruigkever
Lagria hirta
Wolkever of Ruigkever - Lagria hirta

Zwamspartelkevers
Melandryidae
Beukenzwartkever
– niet zeker –
Melandrya caraboides
Beukenzwartkever - Melandrya caraboides - niet zeker

Zwartlijven 
Tenebrionidae
 Zwartlijven
Meeltor
Tenebrio molitor
Meeltor Tenebrio molitor
Zwartlijven
nog onbekend
Zwartlijven onbekend

kever onbekend Kever

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

BewarenComments are closed.


Translate »